top of page

 Familieopstellingen  en   Systemisch werken

Inzicht krijgen in persoonlijke problemen door je familie, gezin, relatie, een groepsverband,
thema of werksituatie eens onder de loep te nemen

Verhelderend en krachtig

Beautiful Landscape

Familieleden of leden van jouw groepsysteem zijn als pijlers waarop jouw brug is gebouwd. Wil je zicht en verandering krijgen in de obstakels die je op jouw levensweg tegenkomt zodat je reis voortaan anders zal verlopen voor jou en je medepassagiers?

Heb je een belemmering, vraag of probleem dat je bezig houdt?

Bijvoorbeeld:

- Je hebt "alles", maar bent niet gelukkig;

- Je hebt problemen met een familielid;

- Je wilt een baan vinden die bij je past;

- Je wilt je leven veranderen maar weet niet hoe.

- Etc.

Wie je ook bent en hoe je leven zich ontwikkelt: je maakt altijd deel uit van een familie.
De familiebanden kunnen harmonieus en voedend zijn voor jou maar heel vaak zijn er ook irritaties en frustraties. Er kunnen verwachtingen zijn die leiden tot teleurstellingen.
Ook al heb je geen contact meer met je familie, dan nog hebben je ouders, voorouders, eventuele broers of zussen invloed op jouw familiesysteem. Soms kunnen deze verhoudingen zo intens zijn dat je er last van hebt in jouw persoonlijke leven. Dan kun je spreken van “verstrikkingen”.  Dit kan van blijvende invloed zijn op de manier waarop je leeft, op je relaties, je werk en hoe je met bepaalde situaties omgaat.

Bert Hellinger ontwikkelde een methode om beter om te gaan met deze "verstrikkingen".
De door hem ontwikkelde methode draagt de naam: "Familieopstellingen".
Het boek van Bert Hellinger “De verborgen dynamiek van familiebanden” vat het als volgt samen:

 

“Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. De therapeutische methode van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar door de verborgen dynamiek van familiebanden in kaart te brengen. Door een fysieke opstelling in ruimte van familieleden* ontstaat er een zichtbaar psychologisch patroon, waarin de emotionele spanningsvelden binnen deze familierelaties zich aftekenen.”

* Opmerking van ons hierbij is dat de familieleden zelf niet aanwezig zijn bij een familieopstelling.
Zij worden vertegenwoordigd door een persoon die aan de opstelling deelneemt en die deze rol
op zich neemt. Dat noemt men bij familieopstellingen een “representant”.
Representanten helpen jou bij de vraagstelling of het thema dat jij inbrengt.

Ook voor vraagstellingen op het gebied van relatie, werk, een bepaald groepsverband
of een thema kun je een opstelling doen.
Dit heet dan SYSTEMISCH WERKEN.
Ook hierbij wordt gewerkt met representanten.

"Hoe het “technisch” werkt is niet duidelijk, maar dat het werkt, daar zijn steeds meer mensen van overtuigd. Zodra de deelnemers in de ruimte geplaatst zijn, gebeuren er ook dingen die niet “logisch” te verklaren zijn: de plaatsvervangers voelen krachten en energieën zoals de werkelijke personen ze (onbewust) ervaren. Ze tunen onbewust in op een soort “wetend veld” en kunnen daardoor de persoon die zij als representant vertegenwoordigen exact invoelen en in woord en houding weergeven."
(Uit: Happinez, nr. 2 – 2018)

 

Door een opstelling te doen kijk je van buiten af naar je situatie en wie en wat daarin een
bepaalde rol speelt. Dankzij deze "buitenstaandersblik" ontstaan er waardevolle nieuwe inzichten.
Er ontstaat ruimte voor rust en acceptatie. Je ontdekt nieuwe wegen die je kunt inslaan. Wegen die je losmaken uit verstrikkingen. Van daaruit kun je groeien, jezelf ontwikkelen en handelen.

 

Individuele opstelling

Alle opstellingen die Erhard verzorgt zijn individuele opstellingen.
Voordeel daarbij is dat je in alle privacy en in een kort tijdsbestek jouw opstelling kan doen.

Er wordt gewerkt met een tafelopstelling. De representanten of elementen
die worden ingebracht zijn dan bijvoorbeeld poppetjes, symbolen, A4-tjes.
Het is ook mogelijk dat Erhard afwisselend de rol van begeleider en representant op zich neemt.


Deze methode is net zo krachtig als de opstelling van echte personen.
Een individuele opstelling kan ook onderdeel zijn van een coachingstraject.

Een individuele opstelling duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.
De kosten zijn € 125,--.

familieopstellingen schaakstukken.jpg
bottom of page